top of page
 • Bikini Wax $30

 • Chest Wax $45 and Up

 • Chin & Neck Waxing $15

 • Chin Wax $10

 • Eyebrow Wax $10

 • Full Arm Wax $35

 • Full Back Wax $40 and Up

 • Full Face Wax $20

 • Full Leg & Bikini Wax $65

 • Full Leg Wax $50

 • Half Arm Wax $20

 • Half Leg & Bikini Wax $50

 • Half Leg Wax $30

 • Side of Face Waxing $10

 • Underarm Wax $15

 • Upper Lip & Chin Wax $15

 • Upper Lip Wax $10

bottom of page